รับตรงมหิดล 57 รับตรงเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหิดล 2557

รับตรง 56 57 รวมสอบตรง รับตรง โควต้า ข่าวสารการเรียนต่อในประเทศ สอบตรง รับตรง จุฬา สอบตรงธรรมศาสตร์ สอบตรงศิลปากร สอบตรง รับตรงเกษตรศาสตร์ สอบตรงลาดกระบัง สอบตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบตรงพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) สอบตรงวิศวะ รับตรงวิศวะ สอบตรงสถาปัตย์ สอบตรงมัณฑนศิลป์ สอบตรงหมอ รับตรง มอ รับตรงมข มศว มช มหิดล รับตรงจุฬา รับตรงม.เกษตร

รับตรงมหิดล 57 รับตรงเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหิดล 2557

โพสต์โดย myLuv » พุธ 02 ต.ค. 2013 1:49 am

รับตรงมหิดล 57
รับตรงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2557


วันนี้เอาข่าว รับตรงม.มหิดล 2557 สาขา เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์มาฝากจ้า
นับเป็นสาขาให่มที่น่าสนใจมาก มีทั้งความเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปะในเวลาเดียวกันเลย น้องๆที่สนใจก็อ่านรายละเอียดรับตรงนี้ และเข้าไปดูรายละเอียดหลักศุตรที่เว็บด้านล่างดูนะจ้า
รายละเอียดการรับสมัครระบบรับตรง 2557
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนที่รับสมัครรับตรง
จำนวน 5 คน (สำรอง 3 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครรับตรง 57
• เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม
5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
• เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
• ต้องไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ แขน หรือขา เป็นต้น
ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
• หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก

องค์ประกอบ รหัส ค่าร้อยละ
1. GPAX 10
2. GAT 85 15
3. PAT
PAT 2 72 5
PAT 6 76 10
4. สอบปฏิบัติวิชาวาดเส้น (Drawing) 20
5. สอบปฏิบัติวิชาออกแบบกราฟิก 20
6. สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แล้วก็ตาม

หลักฐานประกอบการสมัครรับตรง57
• ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
• เอกสารสำคัญทางการศึกษา
- สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา : สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา : สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
• ค่าสมัครสอบคนละ 300 บาท
*** ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ***


วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วิชาวาดเส้น ให้ใช้ดินสอดำ 6B และยางลบ
วิชาออกแบบกราฟิก ผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมวัสดุดังนี้ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สีหมึก สีโปสเตอร์ สีน้ำ สีแท่ง
สีเมจิก สีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างตามความถนัด และเทคนิคสีตามความเหมาะสม (ห้ามใช้สีสเปรย์ และพู่กันลม Air Brush หรืออุปกรณ์สร้างคอมพิวเตอร์)
วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ใช้ดินสอดำ 2B

วิธีการสมัครรับตรง
สมัครและยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สำนักงานโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14

ดาวน์โหลด รับตรงมหิดล 57
- กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกรับตรง ประจำปี 2557
http://www1.si.mahidol.ac.th/division/siet/images/documents/direct-admission-2557.pdf


ขอบคุณข่าวรับตรง มหิดล 57 เว็บไซต์ Medical Educational Technology, Mahidol University.
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www1.si.mahidol.ac.th/division/siet/
myLuv
 
โพสต์: 142
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 01 ธ.ค. 2011 12:20 am

ย้อนกลับไปยัง รับตรง รวมรับตรง 56 57 สอบตรง รวมสอบตรงรับตรง เรียนต่อในประเทศรับตรง โควต้า รวมรับตรงสอบตรงโควต้าทั่วประเทศ

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน