รับตรงแพทย์จุฬา 56 รับตรงหมอจุฬา 2556

รับตรง 56 57 รวมสอบตรง รับตรง โควต้า ข่าวสารการเรียนต่อในประเทศ สอบตรง รับตรง จุฬา สอบตรงธรรมศาสตร์ สอบตรงศิลปากร สอบตรง รับตรงเกษตรศาสตร์ สอบตรงลาดกระบัง สอบตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบตรงพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) สอบตรงวิศวะ รับตรงวิศวะ สอบตรงสถาปัตย์ สอบตรงมัณฑนศิลป์ สอบตรงหมอ รับตรง มอ รับตรงมข มศว มช มหิดล รับตรงจุฬา รับตรงม.เกษตร

รับตรงแพทย์จุฬา 56 รับตรงหมอจุฬา 2556

โพสต์โดย myLuv » ศุกร์ 06 ก.ค. 2012 12:29 am

รับตรงแพทย์ รับตรงแพทย์จุฬา 56 รับตรงหมอจุฬา ปี 2556

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรับตรงแพทย์ดังนี้
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2556


กำหนดการสมัครและการสอบ
กิจกรรม วัน เดือน ปี


รับสมัคร ------------------------------------------------------------------------------------------------15 - 31 สิงหาคม 2555 ทางอินเตอร์เน็ต
ชำระเงินค่าสมัคร------------------------------------------------------------------------------------- 15 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร------------------------------------------------------- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องวันประทับตรา จะพิจารณาจากหลักฐานไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น)ส่งที่ "โครงการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556" ฝ่ายวิชาการ (ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
การขอเปลี่ยนโครงการที่สมัคร------------------------------------------------------------------- 5 - 7 กันยายน 2555 ผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งเอกสารและชำระเงินอีกครั้งภายใน วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร------------------------------------------------------------------ 12 - 14 กันยายน 2555 ทางอินเตอร์เน็ต
ทักท้วงสถานภาพการสมัคร-------------------------------------------------------------------- ภายใน 19 กันยายน 2555
ในกรณีที่การสมัครไม่สมบูรณ์ต้องทำการแก้ไข
และส่งเอกสารเพิ่มเติมให้เรียบร้อย-
----------------------------------------------------------ภายในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก --------------------------------------------------วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555
สอบ GAT, PAT 1, PAT 2 ครั้งที่ 1/2556 ----------------------------------------------------(ตามประกาศของ สทศ.)
สอบวิชาเฉพาะทางการแพทย์กับ กสพท.
(ใช้คะแนนวิชาจริยธรรมเท่านั้น)
------------------------------------------------------------(ตามประกาศของ กสพท.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ------------------------------ขึ้นอยู่กับการประกาศคะแนน GAT / PAT ของ สทศ.และผลการทดสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย-------------------------------------------------------------- 1 - 2 สัปดาห์หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา -------------------------------------------------------------ภายในเดือนมกราคม 2556
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา------------------------------------------------------------------ ภายในเดือนมกราคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การส่งรายชื่อไป กสพท. เพื่อลบชื่อออกจากระบบการคัดเลือกของ กสพท. --------หลังจากรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ---------------------------------------------------ตามประกาศของ สอท.

รายละเอียด
http://acad.md.chula.ac.th/admission2556.pdf
http://acad.md.chula.ac.th/

เอกสารประกอบการสมัคร
http://acad.md.chula.ac.th/documents.html


ขอบคุณข่าวรับตรงหมอ56 จากเว็บไซ์
http://acad.md.chula.ac.th/
myLuv
 
โพสต์: 142
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 01 ธ.ค. 2011 12:20 am

ย้อนกลับไปยัง รับตรง รวมรับตรง 56 57 สอบตรง รวมสอบตรงรับตรง เรียนต่อในประเทศรับตรง โควต้า รวมรับตรงสอบตรงโควต้าทั่วประเทศ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron