รับตรงแพทย์ 56 สอบตรงแพทย์ กสพท 56 สอบตรงทันตแพทย์ 56

รับตรง 56 57 รวมสอบตรง รับตรง โควต้า ข่าวสารการเรียนต่อในประเทศ สอบตรง รับตรง จุฬา สอบตรงธรรมศาสตร์ สอบตรงศิลปากร สอบตรง รับตรงเกษตรศาสตร์ สอบตรงลาดกระบัง สอบตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบตรงพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) สอบตรงวิศวะ รับตรงวิศวะ สอบตรงสถาปัตย์ สอบตรงมัณฑนศิลป์ สอบตรงหมอ รับตรง มอ รับตรงมข มศว มช มหิดล รับตรงจุฬา รับตรงม.เกษตร

รับตรงแพทย์ 56 สอบตรงแพทย์ กสพท 56 สอบตรงทันตแพทย์ 56

โพสต์โดย myLuv » พฤหัสฯ. 24 พ.ค. 2012 9:19 pm

รับตรงแพทย์ 56 รับตรงทันตแพทย์ สอบตรงแพทย์ รับตรง สอบตรง 56 ของ กสพท.

ข้อมูล รับตรงแพทย์ 56 ในโครงการระบบรับตรงของ กสพท.
สำหรับน้องๆที่รอข่าว รับตรงแพทย์จุฬา รับตรงแพทย์มข รับตรงแพทย์มหิดล
รับตรงแพทย์ มช สอบตรงหมอขอนแก่น ในโครงการรับตรงของกลุ่ม กสพท.จ้า


สวัสดีจ้าหรับน้องที่อยากเป็นหมอหลายๆคน คงรู้จักสอบตรงหมอ กสพท
ถึงแม้ว่าจะเพิ่งผ่านพ้นการรับนักศึกษาทั่วประเทศไปแต่สำหรับน้องที่ต้องการสอบตรง หรือรับตรง ในปี 2556
ก็ถือว่ามีโครงการรับตรง และสอบตรง โควต้า ปี 56 เตรียมจ่อรออยู่แล้วจ้า สำหรับ รับตรงแพทย์ หรือสอบตรงแพทย์ 56 นั้น
หลายๆโครงการก็เริ่มออกกำหนดการมาแล้วจ้า เช่น โครงการสอบตรงหมอ กสพท (สมัครสอบแพทย์ ทันตแพทย์) ปี 2556
หรือเรียกเต็มว่า การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผ่านระบบรับตรงของกลุ่ม กสพท.จ้า
สอบตรงแพทย์ กสพท สามารถลดปัญหาการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนเพราะการสละสิทธิ์และการเกิดที่ว่างในแต่การรับตรงแพทย์ในแต่ละมหาวิทยาลัย

วันนี้เอาหลักเกณฑ์ปีที่ผ่านมาให้ดูกันก่อนจ้า คาดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนไปมากจ้า (ต้องรีบเตรียมตัวกันนะจ้ะเพราะรับสมัครประมาณ 1-31 สิงหาคม นี้แล้วจ้า)

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการรับตรง ในกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์
(หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556)
โดยสถาบันเข้าร่วมในระบบรับตรงนี้ในคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน รวม 1,408 ที่นั่ง
ได้แก่

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงของ กสพท.ปีการศึกษา 2556


รับตรงแพทย์ มข กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20คน

รับตรงแพทย์ จุฬาฯ กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200คน

รับตรงแพทย์ มช กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50คน

รับตรงแพทย์ ธรรมศาสตร์ กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 72คน

รับตรงแพทย์ มน กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 30คน

รับตรงแพทย์ มหิดล รามา กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 156คน

รับตรงแพทย์ มหิดล ศิริราช กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 250คน

รับตรงแพทย์ รังสิต กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 40คน

รับตรงแพทย์ มศว กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 165คน

รับตรงแพทย์ มอ กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30คน

รับตรงแพทย์วชิรพยาบาล กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 70คน

รับตรงแพทย์พระมงกุฎเกล้า กสพท. 56
คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศชาย 60คน

รับตรงแพทย์พระมงกุฎเกล้า กสพท. 56
คณะทันตแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศหญิง 40คน

รับตรงทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กสพท. 56
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 80คน

รับตรงทันตแพทยศาสตร์ มหิดล กสพท. 56
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 70

รับตรงทันตแพทยศาสตร์ มช กสพท. 56
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30คน

รับตรงทันตแพทยศาสตร์ มอ กสพท. 56
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20คน

รับตรงทันตแพทยศาสตร์ มศว กสพท. 56
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25คน

รวมทั้งสิ้น 1,408คน โดยประมาณ ข้อมูล ปี55 จำนวนที่รับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของ กสพท. ประกอบด้วย
1. คะแนนการสอบวิชาเฉพาะ ที่ กสพท.จัดสอบ ความถนัดทางการแพทย์ คิด30 %
2. คะแนนการสอบโอเน็ต คะแนนรวมทุกวิชาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ60% ของคะแนนทั้งหมด
3. คะแนนจากการสอบ 7 วิชาหลักของสทศ.จัดสอบ 70 % โดยคะแนนขั้นต่ำแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า30 %


รับสมัครผ่านเน็ต 1- 31 สิงหาคมนี้
-ใช้คะแนน 70% จากการสอบของ สทศ. โอเน็ต ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ ขั้นต่ำร้อยละ 60
-วิชาเฉพาะแพทย์ 30%
-7 วิชาสามัญ 70 % แบ่งออกเป็น 7 วิชาดังนี้

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 40% ( 28%)
คณิตศาสตร์ 20% ( 14%)
อังกฤษ 20% ( 14%)
ไทย 10% ( 7%)
สังคม 10% (7%)
รวม 100% (70%)


ส่วนกำหนดการสอบนั้นคาดว่าจะเหมือนกับปีที่ผ่านมาดังนี้จ้า

กสพทจะเปิดรับประมาณ 1-31 สิงหาคม
สอบวิชาเฉพาะแพทย์ ต้นพฤษศจิกายน
รับสมัคร 7 วิชาสามัญ ตุลาคม
สอบ 7 วิชาสามัญ ต้นมกราคม


เอาตัวอย่างกำหนดการปีที่แล้วมาให้ดูจ้า

กำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)


1-31ส.ค. 2554 รับสมัครทางอินเตอร์เนต
1ส.ค. – 5ก.ย. 2554 ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
1ส.ค. – 5ก.ย. 2554 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
7 – 15ก.ย. 2554 ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ทางเว็บไซต์
ประมาณ 1ต.ค.-5พ.ย.2554 ปรินต์แบบฟอร์ม กสพท.11เพื่อใช้เป็นบัตรเข้าห้องสอบ
วันเสาร์ที่ 5พ.ย. 2554 สอบวิชาเฉพาะ
ประมาณเดือน ธ.ค. 2554 ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
ประมาณเดือน ม.ค. 2555 สอบวิชาการ 7วิชา จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ผู้สมัครทุกคนต้องสมัคร สอบ และเข้าสอบตามประกาศของ สทศ.
19 กพ. 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
7มี.ค. 2555 ส่งรายชื่อไปที่ ทปอ. (Clearing House)

สนามสอบหลักวิชาเฉพาะแพทย์
- กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
- เชียงใหม่
- ขอนแก่น
- สงขลา
- พิษณุโลก

กสพท.ได้กำหนดเพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานผู้สมัครในข้อแรกว่า
"จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การเข้าสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย"


ขั้นตอนการสมัคร
- สแกนภาพถ่ายและสแกนสำเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ส่งเป็นไฟล์เข้าสู่ระบบการรับสมัครผ่านเว็บ
- พิมพ์ใบสมัคร เซ็นชื่อ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อสมัครอีกครั้งหากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ กสพท. ปีการศึกษา 2555 จะติดต่อได้ที่ใด
ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-4196446, 02-4196463
เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-12.00 น. และ เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
โทรสาร 02-4114142, 02-4115038
email: cotmes.info@gmail.com

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ข่าวสอบตรงหมอ 2556
http://www9.si.mahidol.ac.th/
myLuv
 
โพสต์: 142
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 01 ธ.ค. 2011 12:20 am

Re: รับตรงแพทย์ 56 สอบตรงแพทย์ กสพท 56 สอบตรงทันตแพทย์ 56

โพสต์โดย myLuv » พฤหัสฯ. 24 พ.ค. 2012 10:54 pm

สำหรับน้องที่ตั้งใจสอบตรงแพทย์โครงการ กสพท ปี 2556 ล่าสุดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดปี 55 ออกมาแล้วจ้า

คะแนนสูงสุดต่าสุด ปีการศึกษา 2552, 2553, 2554 และ 2555 ของแต่ละสถาบัน
ลิงค์นี้เลยจ้า http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/consort2555_ann14_25550217.pdf
myLuv
 
โพสต์: 142
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 01 ธ.ค. 2011 12:20 am

Re: รับตรงแพทย์ 56 สอบตรงแพทย์ กสพท 56 สอบตรงทันตแพทย์ 56

โพสต์โดย myLuv » พฤหัสฯ. 24 พ.ค. 2012 11:14 pm

คะแนนสูงสุดต่่าสุด (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2555

ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ประกาศจานวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ไปแล้วนั้น กสพท. ล่าสุดเว็บไซต์ได้ แจ้งคะแนนสูงสุดต่าสุด (รอบที่ 2) ของปีการศึกษา 2555 มาแล้วในลิงค์นี้จ้า

http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/consort2555_ann17_25550227.pdf


(น่าสังเกตว่าปี 55 มีรับรอบ2 ด้วยจ้า ปี 56 อาจจะมีก็ได้นะจ้ะ ลองติดตามข่าวกันดีๆจ้า มีอะไรคืบหน้าจะรายงานให้รู้ก่อนใครที่นี่แน่นอนจ้า) :D
myLuv
 
โพสต์: 142
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 01 ธ.ค. 2011 12:20 am


ย้อนกลับไปยัง รับตรง รวมรับตรง 56 57 สอบตรง รวมสอบตรงรับตรง เรียนต่อในประเทศรับตรง โควต้า รวมรับตรงสอบตรงโควต้าทั่วประเทศ

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน