รับตรง 56 มอ สอบตรง 56 รับตรงโครงการพิเศษทายาทแพทย์แผนไทย

รับตรง 56 57 รวมสอบตรง รับตรง โควต้า ข่าวสารการเรียนต่อในประเทศ สอบตรง รับตรง จุฬา สอบตรงธรรมศาสตร์ สอบตรงศิลปากร สอบตรง รับตรงเกษตรศาสตร์ สอบตรงลาดกระบัง สอบตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบตรงพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) สอบตรงวิศวะ รับตรงวิศวะ สอบตรงสถาปัตย์ สอบตรงมัณฑนศิลป์ สอบตรงหมอ รับตรง มอ รับตรงมข มศว มช มหิดล รับตรงจุฬา รับตรงม.เกษตร

รับตรง 56 มอ สอบตรง 56 รับตรงโครงการพิเศษทายาทแพทย์แผนไทย

โพสต์โดย myLuv » พุธ 16 พ.ค. 2012 12:45 am

รับตรง 56 สอบตรง 56 รับตรงโครงการพิเศษ มอ.

รับตรงคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภายในวันที่ 27 กรกฏาคม 2555


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ(คัดเลือกรับตรง 56 โดยไม่ต้องสอบตรงข้อเขียน)
ในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2556 (รับตรง56 สอบตรง56)

-จะทำการคัดเลือกโดยไม่ต้องสอบข้อเขียน
-รับจำนวน 20 คน


คุณสมบัติเบื้องต้น

-กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคไม่ต่ำกว่า 3.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคไม่ต่ำกว่า 3.25 คือในกลุ่มสาระวิทย์ฯ คณิตฯ ภาษาอังกฤษ

-เป็นทายาทของแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน หรือสืบสายโลหิตโดยตรง(ปู่ ยา ตา ยาย พี่ชาย พี่สาว ฯลฯ) อันมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย


การสมัครรับตรงโครงการรพิเศษทายาทแพทย์แผนไทย 56
ยื่นใบสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.ttmed.psu.ac.th/
โรงเรียนต้องแจ้งชื่อพร้อมหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 27 กรกฏาคม 2555


รายละเอียด http://www.entrance.psu.ac.th/2556/news/pdf/01_Thai_Medical_Heir.pdf

ขอขอบคุณรายละเอียดสอบตรง รับตรง 56 จากเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www.entrance.psu.ac.th
myLuv
 
โพสต์: 142
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 01 ธ.ค. 2011 12:20 am

Re: รับตรง 56 มอ สอบตรง 56 รับตรงโครงการพิเศษทายาทแพทย์แผนไท

โพสต์โดย myLuv » พุธ 16 พ.ค. 2012 12:54 am

สำหรับน้องๆที่สนใจข่าวรับตรง56 โครงการพิเศษทายาทแพทย์แผนไทยเราเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาฝากจ้า

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (Bachelor of Thai Traditional Medicine)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
Bachelor of Thai Traditional Medicine

ชื่อย่อ: พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
B.TM. (Thai Traditional Medicine)


สาระความรู้ที่เรียน ประกอบด้วย 4 หลักวิชาด้านการแพทย์แผนไทย ดังนี้
1. เวชกรรมไทย : เกี่ยวกับการตรวจโรค การหาสาเหตุของการเกิดโรค การวางแผนการรักษาโรค และการตั้งตา รับยารักษาโรค
2. เภสัชกรรมไทย : เกี่ยวกับเภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช และเภสัชกรรม (การปรุงยาแผนไทย)
3. ผดุงครรภ์ไทย : เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังคลอด
4. นวดไทย : เกี่ยวกับการนวดพื้นฐาน นวดราชสา นัก นวดเพื่อการรักษา นวดไทยทักษิณ นวดบริการสุขภาพ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี วุฒิที่ได้รับ คือ พท.บ.(การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)แหล่งงานรองรับ

เมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในโรงพยาบาล และ/หรือ
สถานพยาบาลที่มีการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในปัจจุบันสถาน
บริการสุขภาพของภาคเอกชน เช่น สถานบริการนวดไทย สปาไทย มีความต้องการบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทยสูงมาก
นอกจากนี้เมื่อได้รับใบประกอบโรคศิลปะ ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยได้อีกด้วย ได้แก่ เวชกรรมไทย
เภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย
ประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี เหมาจ่าย 16,000 บาท ต่อภาคการศึกษา หรือประมาณ 128,000 บาท ตลอดหลักสูตร
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท เหมาจ่าย 27,000 บาท ต่อภาคการศึกษา หรือประมาณ 108,000 บาท ตลอดหลักสูตร


รายละเอียดหลักสูตร
http://www.ttmed.psu.ac.th/attachment/1295237398_20125901.pdf


ขอบคุณข่าวรับตรงจากเว็บไซต์ http://www.ttmed.psu.ac.th

ติดตามข่าวรับตรง56 สอบตรงได้ที่นี่จ้า :D
http://www.rayabeading.com/webboard/viewforum.php?f=16
myLuv
 
โพสต์: 142
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 01 ธ.ค. 2011 12:20 am


ย้อนกลับไปยัง รับตรง รวมรับตรง 56 57 สอบตรง รวมสอบตรงรับตรง เรียนต่อในประเทศรับตรง โควต้า รวมรับตรงสอบตรงโควต้าทั่วประเทศ

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron