ทุนมหาวิทยาลัย หอการค้า 2555

รับตรง 56 57 รวมสอบตรง รับตรง โควต้า ข่าวสารการเรียนต่อในประเทศ สอบตรง รับตรง จุฬา สอบตรงธรรมศาสตร์ สอบตรงศิลปากร สอบตรง รับตรงเกษตรศาสตร์ สอบตรงลาดกระบัง สอบตรงพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบตรงพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) สอบตรงวิศวะ รับตรงวิศวะ สอบตรงสถาปัตย์ สอบตรงมัณฑนศิลป์ สอบตรงหมอ รับตรง มอ รับตรงมข มศว มช มหิดล รับตรงจุฬา รับตรงม.เกษตร

ทุนมหาวิทยาลัย หอการค้า 2555

โพสต์โดย น้ำส้ม » อังคาร 20 มี.ค. 2012 4:23 am

ทุน มหาวิทยาลัย หอการค้า 2555

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ "ทุนเรียนดี" ปีการศึกษา 2555
โดยพิจารณาจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 มีความสามารถและทักษะในด้านการสื่อสารดี
มีความรู้ความสนใจในข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบัน จากการเปิดรับสื่อมวลชนและสื่อต่างๆ หากมีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมและหรือ
มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการหรือด้านอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อาทิ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การพูด การแสดง ฯลฯ

กำหนดการยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 26 มีนาคม 2555
กำหนดการสอบคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์และการแสดงความสามารถพิเศษ ในวันที่ 31 มีนาคม 2555
ประกาศผลและรายงานตัวในวันเดียวกัน (วันที่ 31 มีนาคม 2555)
เงื่อนไขนักศึกษาใหม่ "ทุนเรียนดี" เมื่อได้รับทุนการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่ติด F และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

ศึกษาข้อมูลหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ม.หอการค้าไทย และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://commarts.utcc.ac.th/

รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนดนตรีไทยและนาฎศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2555


คุณสมบัติผู้สมัคร
ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง
2.มีความสามารถทางดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
3.มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4.เป็นผู้มีความประพฤติดี
5.ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

1.ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงการศึกษา ค่าปฏิบัติการ และค่าปรับอากาศ ในปีการศึกษานั้น ๆ

เงื่อนไขการรับทนการศึกษา

1.ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
2.ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
3.ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
4.นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยฯ
5.ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตาราง อย่างสม่ำเสมอ
6.ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
7.ผู้รับทุนต้องชำระและรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2.มีความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
3.มีแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี และ/หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และ/หรือได้คะแนน TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 สําหรับกรณีหลักสูตรนานาชาติ
4.เป็นผู้มีความประพฤติดี
5.ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

1.ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต และค่าบํารุงการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1.ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนนาฏศิลป์และดนตรีไทย ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
2.มีแต้มเฉลี่ยสะสมตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัยฯ กําหนด
3.นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ/หรือมหาวิทยาลัยฯ
4.ต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตารางอย่างสม่ำเสมอดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://commarts.utcc.ac.th/
น้ำส้ม
 
โพสต์: 19
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 26 ม.ค. 2012 2:42 pm

ย้อนกลับไปยัง รับตรง รวมรับตรง 56 57 สอบตรง รวมสอบตรงรับตรง เรียนต่อในประเทศรับตรง โควต้า รวมรับตรงสอบตรงโควต้าทั่วประเทศ

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน